Go to Hotely

Hotely

Našim klientom prevádzkujúcim hotelové a iné ubytovacie či reštauračné zariadenia, sa staráme o bezproblémový príjem televíznych a rozhlasových programov tak zo zeme, satelitu, alebo prostredníctvom internetu. K prezentácii vlastných ubytovacích zariadení, alebo iného video obsahu, slúžia obľúbené „info kanály“, ktoré sa dajú riadiť lokálne, alebo ich dokážeme spravovať „na diaľku“.

Go to Bytové domy

Bytové domy

Pre bytové domy máme k dispozícii niekoľko riešení spoločnej TV antény. Najstarším systémom bol rozvod analógového signálu v pôvodných rozvodoch, dnes už väčšinou doplnený aj o digitálny signál DVB-T. V dnešnej dobe vznikajúce spoločné TV antény už pracujú prakticky výlučne s digitálnym signálom.

Go to Individuálni klienti

Individuálni klienti

Našim individuálnym klientom sme schopní ponúknuť odborné poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho prevádzkovateľa televízneho vysielania

Naši partneri